Hello, guest
|
Name: КУКЕ&#
[ Original Post ]
Позво
лявам
си да започна отново темата, защото днес е спец
080;ален
;
езич
ески
бълг
072;рски
;
празник - Сирни заго
74;езни,
Поклади или Ората-
Копат&
#1072;!
След
;
малко когато се стъмни тези българи които пазят тради
цията
излизат и палят големи огньове, прес
082;ачат
;
ги за здраве, и въртят в въздуха факли - Оротн
ици!!!

Т
емата
която започна Комита беше: Кои са тия АРИ? и изброи:
&#
1073;ългари
бълг+ар
80;
унгари
унг+ар
80;
авари
ав+ари
&#
1093;азари
хаз+ари

бавари
;
бав+ари
Your Name


captcha

Your Reply here


 
Copyright 2024© babycrowd.com. All rights reserved.
Contact Us | About Us | Browse Journals | Forums | Advertise With Us